Farbe

Malerei
Torso-05-06-20, Acryl auf MDF, 30 x 40 cm
Malerei
Torso-06-06-20, Acryl auf MDF, 30 x 40 cm
Torso-20-03-20, Acryl auf MDF, 30 x 40 cm

 

Malerei
Torso-22-03-20, Acryl auf MDF, 30 x 40 cm
Malerei
Torso-11-05-20, Acryl auf MDF, 30 x 40 cm
Malerei
Torso-22-04-20, Acryl auf MDF, 30 x 40 cm
Malerei
Torso-20-04-20, Acryl auf MDF, 30 x 40 cm
Malerei
Torso-06-05-20, Acryl auf MDF, 30 x 40 cm

 

Malerei
Gestrandet, 2020, Acryl auf MDF, 30 x 40 cm
Malerei
Gestrandet, 2020, Acryl auf MDF, 30 x 40 cm
Malerei
Gestrandet, 2020, Acryl auf MDF, 30 x 40 cm
Malerei
Gestrandet, 2020, Acryl auf MDF, 30 x 40 cm

 

Malerei
Gestrandet, 2020, Acryl auf MDF, 30 x 40 cm
Malerei
Gestrandet, 2020, Acryl auf MDF, 30 x 40 cm
Malerei
Gestrandet, 2020, Acryl auf MDF, 30 x 40 cm
Malerei
Gestrandet, 2020, Acryl auf MDF, 30 x 40 cm

Malerei
Gestrandet, 2020, Acryl auf MDF, 30 x 40 cm